İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Avantajları Nelerdir ?

35
36284
Rasyotek İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlığı

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI, İŞKUR’un işverenlere sağladığı en önemli teşvik türlerinden biridir.

İşbaşı Eğitim Programı dahilinde

 • İmalat,
 • Enerji,
 • Bilişim sektörlerinde 6 ay,
 • Diğer sektörlerde ise 3 ay boyunca iş görenin işbaşında performansı ve işe uygunluğu gözlenebilir.

İşbaşı Eğitim Programında Kursiyer Ne Kadar Ödeme Alır?

İşbaşı Eğitim Programı süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından karşılanan kursiyere günlük 77,70 TL harcırah ödenir. Bu ödenek kursiyerin öğrenci olması halinde 58,27 TL, işsizlik maaşı alıyorsa 38,85 TL olarak hesaplanmaktadır.

Milli İstihdam Seferberliği’ ne bağlı olarak İşkur, Geleceğin Meslekleri olarak adlandırılan Dijital Mesleklerde (EK-1) genç adayların yetiştirilmesi amacıyla, “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programları” planlanmıştır. Dijital Ekonominin İhtiyaçlarını Karşılayacak Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine imkan verecek Bilgi Güvenlik Uzmanı, Yazılım Geliştiricisi, Endüstriyel Robot Programcısı vb. mesleklerde gençlerin katılımları öngörülmüştür. 18-29 yaş aralığındaki genç işsizlerin katılacağı “Dijital Odaklı İşbaşı Eğitim Programı” 9 aya kadar düzenlenecek olup, katılımcılara her fiili katılım günü için 75 TL kursiyer cep harçlığı ödenecektir.[1]

İşsizlik maaşı alan bir kişi; İşbaşı Eğitim Programına dahil olduğu takdirde işsizlik maaşı kesilmeyecek, bu maaşa ilave olarak işe geldiği gün sayısı x 38,85 TL bir ücret hak etmiş olacaktır.

Bu ödemeler ay sonu evraklarının İşkur’ a zamanında iletilmesi ile ilgili olarak ayın 10’ u ve 20’ si arasında Halkbank’ta kursiyerler adına açılmış olan hesaplara yatırılmaktadır.

Kursiyerler maaş ödemelerini kimlik belgeleri ile Halkbank şubesine giderek çekebilmektedirler.

Program dahilinde işverenin bordrolu çalışanlarından hiçbir farkı olmadan çalışan kursiyere, asgari ücretin brütünün yarısını geçmeyecek şekilde ek ödeme yapılabilir.

Bu meblağı aşmayan ek ödemeler gelir vergisinden düşülür. Bu şekilde giderleştirilen ödemelerin de işverene herhangi bir maliyeti olmayacaktır.

İşveren Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programından en az 2 çalışanı olan tüm işverenler yararlanabilir. 10 çalışana dek 1 kursiyer, 10 çalışandan sonra ise çalışan sayısının %10’u kadar kursiyer kontenjanı kullanılabilir.

İşveren, İşkur’un bu teşvikinden devam eden aylarda da yararlanabilmek için başvuru esnasında talep ettiği kursiyer sayısının en az yarısını kurs bitiminde istihdam edeceğini taahhüt etmelidir.

Örneğin; ilk aşamada 10 kursiyer ile program başlatıldığı varsayılırsa, programın sonunda en az 5 kursiyerin işe girişinin yapılması gereklidir.

Ayrıca bu 5 kursiyerin program sonunda, başvuru evraklarında taahhüt edilen sigortalı çalışan sayısına ilave olarak işe alınması dikkat edilmesi gereken bir diğer husustur.

Kursiyer Açısından İşbaşı Eğitim Programından Yararlanma Kriterleri Nelerdir?

 • İŞKUR’a kayıtlı olması,
 • 15 yaşını tamamlamış olması,
 • Emekli olmaması,
 • İŞKUR teşviklerinden yararlanması yasaklanmamış olması,
 • Program öncesindeki 1 aylık süreçte işe girişi bulunmaması,
 • Program öncesindeki 3 aylık dönemde ise ilgili işverenin çalışanı olmaması yeterlidir.

İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Evrakları Nelerdir?

İşbaşı Eğitim Programı başlatabilmek için öncelikle bağlı olunan İŞKUR’a teslim etmek üzere;

 • Talep dilekçesi,
 • İşveren taahhütnamesi,
 • Ön Talep Formu,
 • Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi,
 • Son 3 aylık sigortalı hizmet listesi,
 • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri evrakları en güncel halleri ile hazırlanır.

Sonrasında bu evrakların incelemeleri gerçekleşir ve programın başlangıç tarihi belirlenir. Bu tarih belirlendikten sonra Kursiyer-İşveren-İŞKUR arasında toplu bir sözleşme imzalanıp onaylanır ve program başlatılır.

İşbaşı Eğitim Programı Süresince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 • Program başladıktan sonra, atanan portal numarasına ve meslek koduna göre hazırlanan aylık rutin evraklar (Devam Çizelgesi, Değerlendirme Formu vs.) ilk günden itibaren düzenli olarak imzalanmalıdır.
 • İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işe alınan kursiyer, günde en az 5 en fazla 8 saat, haftada 6 gün ve 45 saat aşmayacak şekilde çalışabilir. Ayrıca kursiyerin 5 gün rapor hakkı ve kurs süresinin %10’u kadar devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Bu süreleri aşan kursiyerler devamsızlıktan kalmış sayılır ve programa devam edemez.
 • Program başladıktan sonra, kursiyerin istifasının, geçirdiği iş kazasının, işten ayrılışının veya işe girişinin ilgili İş ve Meslek Danışmanına bildirimi mutlaka gereklidir. Programın uygulanacağı işyeri İşkur’un belirttiği kurallara uygun olacak şekilde gerekli fiziki değişiklikleri yapmakla yükümlüdür.
 • İşkur tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde bir uygunsuzluk ile karşılaşılmaması adına her evrak çok titiz bir şekilde doldurulur ve saklanır.
 • Ayın son günü, her kursiyer için tek tek devam föylerindeki geldiği ve gelmediği günler internet üzerinden İŞKUR’a bildirilir.

İşbaşı Eğitim Programının Sağlayacağı Tasarruf Tutarı Nedir?

Aşağıda İşbaşı Eğitim Programı kapsamına dahil edilen kursiyerler için elde edilen minimum tasarrufları gösteren bir tasarruf tablosunu inceleyebilirsiniz.

2020TASARRUF              (50 KURSİYER İÇİN)TASARRUF               (100 KURSİYER İÇİN)TASARRUF           (150 KURSİYER İÇİN)
KURSİYER SAYISI50 KURSİYER100 KURSİYER150 KURSİYER
KURS SÜRESİ3 AY3 AY3 AY
KURSİYER BAŞINA FİMA TASARRUFU TL/AY (MİNİMUM)3458,03 TL AY/KİŞİ3458,03 TL AY/KİŞİ3458,03 TL AY/KİŞİ
AYLIK TOPLAM TASARRUF172.901 TL345.803 TL864.507  TL
3 AYLIK TOPLAM TASARRUF TL518.704 TL1.037.409  TL2.593.522  TL

Ayrıca Enerji, İmalat ve Bilişim sektörlerinde ilgili meslek kodları kullanılarak başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş arasındaki kursiyerlerin, 6 aya kadar olan eğitimlerinde Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortaları da İşkur tarafından karşılanmaktadır.

ENERJİ, BİLİŞİM VE İMALAT SEKTÖRLERİNDE
2020TASARRUF              (50 KURSİYER İÇİN)TASARRUF               (100 KURSİYER İÇİN)TASARRUF           (150 KURSİYER İÇİN)
KURSİYER SAYISI50 KURSİYER100 KURSİYER150 KURSİYER
KURS SÜRESİ6 AY6 AY6 AY
KURSİYER BAŞINA FİRMA TASARRUFU TL/AY (MİNİMUM)3458,03 TL AY/KİŞİ3458,03 TL AY/KİŞİ3458,03 TL AY/KİŞİ
AYLIK TOPLAM TASARRUF172.901 TL345.803 TL518.704 TL
6 AYLIK TOPLAM TASARRUF TL1.037.409  TL2.074.818 TL3.112.227 TL

Ayrıca İmalat (NACE Kodu 10-33 arası) ve Bilişim sektörlerinde (NACE Kodu 62-63)  ilgili meslek kodları kullanılarak başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarına katılan 18-29 yaş arasındaki kursiyerlerin, 6 aya kadar olan eğitimlerinde Genel Sağlık Sigortaları ve İş Kazası Meslek Hastalığı Sigortaları da İşkur tarafından karşılanmaktadır.

Bu program sonrasında istihdamı sağlanan kursiyerler, oryantasyon ve eğitim sürecini minimum maliyetle tamamlamış olmalarının yanı sıra, İşbaşı Eğitim Programı süresince işsiz sayılacaklarından dolayı SGK teşviklerinin bir çoğunun kriterlerini sağlayarak ekibinize katılmış olurlar.

İşbaşı Eğitim Programı teşvikinin operasyonel evrak yükü ve bünyesinde dikkat edilmesi gereken birçok husus barındırıyor oluşu, işverenlerin kafasında bu programdan yararlanma konusunda soru işaretleri bırakmaktadır. Programa başvuru, portal açılışı, portal kapanışı, kursiyerlerin istihdamı gibi süreçlerde profesyonel destek alınması, işverenleri bu teşvikten yararlanmada büyük ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Rasyotek tecrübeli kadrosu sayesinde bu hizmeti değerli müşterilerine eksiksiz ve hatasız bir şekilde teknolojik altyapısıyla maksimum kazanç sağlayarak sunar.

Rasyotek tecrübeli kadrosu sayesinde bu hizmeti değerli müşterilerine eksiksiz ve hatasız bir şekilde teknolojik altyapısıyla maksimum kazanç sağlayarak sunar.

EK-1

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK MESLEKLER (GELECEĞİN MESLEKLERİ)
Animasyon ProgramcısıMobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
Arge ElemanıSosyal Medya Uzmanı
Bilgi Güvenlik UzmanıUygulama Programcısı
Bilgisayar Oyunları ProgramcısıVeri Tabanı Analisti
Bt Çözümleri UzmanıVeri Tabanı Yöneticisi
Bulut Bilişim UzmanıYazılım Geliştiricisi
Çoklu Ortam (Multimedya) TasarımcısıYazılım Mühendisi
Dijital Adli Tıp UzmanıYazılım Tasarımcısı
Endüstriyel Robot ProgramcısıYazılım ve Veri Tabanı Uzmanı
Endüstriyel Tasarım MühendisiYönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı
İletişim Tasarımı UzmanıE-Ticaret Uzmanı
Kurumsal Kaynak Planlama UzmanıEndüstriyel Bilgisayar Programcılığı
Mikrodenetleyici ProgramcısıGiyilebilir Teknoloji Tasarımcısı
Mikroişlem TasarımcısıEndüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcısı
  

İş’te Anne Projesi Nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2018- 2023 yıllarını kapsayacak şekilde yürürlüğe konan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı” dahilinde yer alan İş’te Anne Projesi kapsamında; İşbaşı Eğitim Programına veya İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kurslarına dahil olan, aynı zamanda da 0-14 yaş arası çocuğu olan anneler bu proje kapsamına dahil olduklarında öğrenci veya işsizlik maaşı alan aday olup olmadıklarına bakılmaksızın ilgili programlara devam ettikleri gün başına 80 TL ödenek almaya hak kazanacaklardır.

Ayrıca çalıştığı süre dahilinde çocuğu kreşe giden kadınlar, ilgili kurumlara kreş veya gündüz bakımevi faturasını ilettiği takdirde aylık 400 TL daha destek alabileceklerdir.

İlgili kriterleri sağlayan kadın çalışanlar İşbaşı Eğitim Programını yürüten İş ve Meslek Danışmanı veya Mesleki Eğitim Kursunun Sorumlusu tarafından bu projeye dahil edilebileceklerdir.

Kaynakça;

[1] Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Basın Bülteni, İŞKUR Geleceğin Mesleklerinde Programlara Katılan Gençlerimizin Yanında, http://iskurisbasi.org/dosya/Dijital%20Meslekler%20Bas%C4%B1n%20B%C3%BClteni%20rev2.pdf

35 YORUMLAR

  • Kursiyerin programdan kendi isteği ile ayrılması halinde, herhangi bir para cezası ile karşılaşması söz konusu değildir. Sadece eğer yararlanıyorsa, İşbaşı Eğitim Programı süresince almaya devam ettiği İşsizlik Maaşı kesilir ve takip eden bir yıl boyunca bir daha İşkur hizmetlerinden yararlanamaz. Kursiyer, İşbaşı Eğitim Programından kendi rızası ile ayrıldığına dair bir istifa dilekçesi yazarak bunu işverene bildirmelidir. İşveren de en fazla 3 iş günü içinde bu bilgiyi İşkur’a iletir.

   İEP Kursiyeri herhangi bir mücbir sebep beyan etmeksizin programdan istifa ederse 12 ay boyunca İşkur program ve projelerinden yasaklı duruma gelir, işsizlik maaşı alıyorsa kesilir ve 1 yıl boyunca İşkur hizmetlerinden faydalanamaz.

   SGK’lı işe giriş, ikametgah değişikliği gibi durumlar mücbir sebep sayılmakta ve bu hallerde katılımcıya 12 ay boyunca yasaklılık verilmemektedir.

   Programa katılan kursiyerler programın 1/4’lük süresi içerisinde ayrılması halinde herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.

 1. merhaba iyi gunler biz firma olarak şubat 2019 da 4 kişi işbaşı egitim programından yararlanıp 5 kişi istihdam etmiştik ve bu arkadaşlar 6 aydır bizde imalat sektoru oldugu için programdan yararlanıp calışmaya devam ettiler ve 9.ayın 15 inde günleri bitiyor. program sonunda biz bu arkadaşları sigorta destek priminden yararlanıp istihdam etmek istiyoruz . bu program sonrasında bize en uygun başlatma şekli ne olur
  bu konu hakkında goruşlerinizi bekliyorum. iyi çalışmalar…

  • Merhaba, İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyerler program süresini başarıyla tamamlayıp istihdam edilmeleri halinde yürürlükte olan SGK teşvik türlerinden en az birinden yararlanabilmektedir.
   Program sonrasında teşviklerden maddi kazancı en yüksek olandan yararlandırma süreci; ciddi bir operasyon ve iş yükü getirmektedir.
   İşbaşı Eğitim Programı departmanımızın sunduğu hizmetlerden faydalanarak, bu süreci tarafınıza herhangi bir iş yükü oluşturmadan, sizlerde en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

   İyi çalışmalar

 2. Merhaba,
  İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamında çalışıyorum. Çalıştığım kurumun başka bir şubesinde çalışma imkanım bulunuyor mu? İstanbul’da çalışıyorum ve aynı şirket ve meslek üzerinden şirketin İzmir şubesinde görev yapacağım. Şirketim konuyla ilgili olumlu. Ancak İŞKUR üzerinden bunu yapmak mümkün olabiliyor mu?

  • İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalıştığınız işletmenin aynı ilde yer alan farklı bir şubesinde çalışmak için dilekçe ile İŞKUR’a başvuruda bulunmanız gerekiyor. Kurumun onaylaması halinde aynı ilde yer alan farklı bir şubede programa devam edebilirsiniz ancak farklı bir şehirde yer alan şubede çalışmanız için öncelikle programı tamamlamanız gerekmektedir.

 3. Merhaba iş başı eğitim giderlerini, işkur karşılıyor maaş malum biten ayın 20 si gibi yattığı söyleniyor, net bir tarih yok ozaman, ayrı iş veren asgari ücretin bürüt üzerinden yarısını geçmeyecek şekilde ödeme yapabilir yazıları var. İşverende ücret ödüyormu. + mesai ücreti mesela. İşkurdaki anlaşmada haftalık 45 saati geçmiyecek şekilde deniliyor.

  • Merhaba,

   İşbaşı Eğitim Programı Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilmektedir.

   Katılımcıya ait ödemeler takip eden ayın 15 ile 25’i arasında düzenli olarak yatırılmaktadır.

   İşveren tarafından kursiyerlere ek bir ödeme yapılması işverenin inisiyatifine bağlıdır.

   İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyer; günlük en az 5, en fazla 8 saat çalışabilir, Haftada en fazla 6 gün ve en fazla 45 saat çalışabilir, resmi tatillerde çalışamaz ve fazla mesai kesinlikle yapamaz.

 4. Girdikten kaç gün içinde bırakılırsa ceza alınmaz. 6 anlaşma olan programda. Çünkü gireli 2 ay geçti hala maaş alamadım diyenler var.

  • Merhaba,

   Program kapsamında işbaşı yapan kursiyerler programın ¼’lük süresi içerisinde herhangi bir yasaklılıkla karşılaşmadan programdan ayrılabilmektedir.
   İşbaşı Eğitim Programı kursiyer ödemeleri takip eden ayın 15 ile 25’i arasında düzenli olarak yatırılmaktadır. Örnek vermek gerekirse Eylül ayının ödemesi 15 Ekim ile 25 Ekim tarihleri arasında yatırılmaktadır.
   Kursiyer maaşları Halkbankası şubelerinden kimlik beyanı ile gerçekleşmektedir

  • Ekim 2019 tarihi itibariyle İEP kursiyeri olarak işe başladım. Geçen iki ayın maaşlarını, en geç takip eden ayın 5 inde Halk bankasından teslim aldım. Maaşların geç ödenmesi, işverenin kursiyerin kurs devam bilgilerini İşkur un portalına kaydetmesi ve imzalanan devam evraklarını vaktinde İşkur a teslim etmesiyle ilgilidir. İşkur açısından hakedişlerin ödenmesiyle ilgili bir sıkıntı yoktur. Eksik yapılan işlemler vardır.

 5. İş kur dan işe girdim bi yerde okudum aynı evde oturan aile yada başkası 3000 TL den fazla alan varsa İŞKUR girişi yapılamıyor Muş doğru mu

  • İşbaşı Eğitim Programına katılacak kişilerin programa uygunluk kontrolleri yapılmaktadır ve programa uygun kişilerle program başlatılmaktadır.

   Uygunluk kontrolü yapılırken ailenizin gelir endeksi değerlendirmeye alınmamaktadır. Aynı evde yaşayan aile bireylerinizin gelirleri program kapsamında işe giriş yapılmasına engel değildir.

 6. merhaba işkur maaşları için banka hesabı actırılmıyor dendı artık ıskurla ıse baslayanlar otomotık olarak halkban atmlerınde tc ıle cekebıleceklermıs bu ne kadar doğru bır bılgı halkbank hesabı acmamız gerekıyor mu ucretlerı alabılmek ıcın.

  • Merhaba, İşkur İşbaşı Eğitim Programı kursiyer maaş ödemeleri takip eden ayın 15 ile 25’i arasında Halkbankası şubelerinden yapılmaktadır.

   İşbaşı Eğitim Programı maaş ödemenizi herhangi bir hesap açmanıza gerek olmadan kimliğinizi beyan etmek suretiyle alabilirsiniz.

 7. Merhabalar işbaşı eğitim programı kapsamında işe başlama durumum var ve bunun için iep i internetten araştırıyorum. Programı 1/4 ü geçen bir sürede mesela 1 bucuk ay sonra bırakmak istersem maaşı geri ödeme gibi bi durumla karşılaşır mıyım ? Sözleşmede böyle bi cezai yptırım olduğu söyleniyor. Ve günlük çalışma saatimin 10 saat olduğunu söyledi iş yeri bu mümkün mü?

  • Merhaba, İşbaşı Eğitim Programına katılan kişiler programın 1/4’lük süresi içerisinde herhangi bir yaptırım uygulanmaksızın işten ayrılabilirler. Bu süreden sonra istifa edip programı yarıda bırakan kursiyerler 1 yıl boyunca İşkur program ve projelerinde yasaklı duruma gelir ve bu süre içerisinde programlardan faydalanamazlar. Kursiyere ödenen maaşın geri talep edilmesi söz konusu değildir.

  • Kursiyerler için programlar arasında altı ay bekleme süresi bulunmaktadır. Ancak kurs sonrasında bir ay içinde aynı meslekte düzenlenen işbaşı eğitim programına katılmak istenmesi halinde bu şart aranmaz. Toplum yararına programdan işbaşı eğitim programına bekleme yapılmaksızın geçiş yapılabilir. Ayrıca, yirmi dört ay içinde en fazla üç yüz yirmi fiili günü geçmemek kaydıyla iki işbaşı eğitim programı arasında bekleme süresi üç ay olarak uygulanmaktadır.

  • İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarına programa katıldıkları gün üzerinden ödeme yapılmaktadır.

   2019 Katılımcı zaruri giderleri işsiz bir personel için 77,70 TL’dir. Öğrenci ise 58,27 TL- İşsizlik Ödeneği alıyor ise 38,85 TL zaruri gider ödemesi yapılır.
   Katılımcının işyerinde haftada 6 gün ve ayda 26 gün çalışması halinde 2020-TL katılımcı zaruri gideri banka hesabına yatırılacaktır.

 8. Merhabalar. Bahsettiğiniz program kapsamında bir markette çalışıyorum ancak çalışma saatlerinin üst sınırı 2 saat kadar aşılıyor. Ayrıca bize pazar günü çalışmamız gerektiği de işkurdaki yetkilice belirtildi. Ancak çalıştığım işletme buna da uymuyor. Şikayet edebileceğim bir birim var mı ve etkili olabilir mi? Bir yaptırıma maruz kalmalarını istiyorum çünkü insan sömürüyorlar.

  • İşbaşı Eğitim Programına katılan kursiyer; günlük en az 5, en fazla 8 saat çalışabilir, Haftada en fazla 6 gün ve en fazla 45 saat çalışabilir, resmi tatillerde çalışamaz ve fazla mesai kesinlikle yapılamaz.

   İşveren tarafından belirlenen izin günü haftasonu değilse Pazar günü çalışma yapılması mümkündür ancak fazla mesai konusunda sözleşme imzaladığınız İşkur’da yetkili İş ve Meslek Danışmanı ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

  • Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yemek, ulaşım, giyecek yardımı, burs vb. ödeme yapılmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

 9. Merhabalar, işbaşı eğitim bitireli sonlandıralı 1 ay oldu (eczacı) işten ayrılmam için geçmesi gereken bir süre var mıdır?(Ben ayrılmak istiyorum) İŞKUR sözleşmelerinde 75 günlük bir süreden bahsediliyor aslı nedir?
  Benim istifam sonucunda işverene veya bana bir ceza veriliyor mu?

  • İşbaşı Eğitim Programını tamamlayıp SGK’lı olarak işe girişiniz yapıldıktan sonra eğer işten ayrılmak istiyorsanız istifa dilekçenizi İK departmanıyla paylaşmanız halinde çıkış işleminiz başlatılacaktır. Herhangi bir cezai işlem uygulanmayacaktır.

   İşbaşı Eğitim Programı’na katılan kişiler kurs süresi içerisinde herhangi bir mücbir sebep beyan etmeksizin programdan istifa ederse 12 ay boyunca İşkur program ve projelerinden yasaklı duruma gelir, işsizlik maaşı alıyorsa kesilir ve 1 yıl boyunca İşkur hizmetlerinden faydalanamaz.
   SGK’lı işe giriş, ikametgah değişikliği gibi durumlar mücbir sebep sayılmakta ve bu hallerde katılımcıya 12 ay boyunca yasaklılık verilmemektedir.
   Programa katılan kursiyerler programın 1/4’lük süresi içerisinde ayrılması halinde herhangi bir yaptırım uygulanmamaktadır.

 10. Merhabalar Bim ile görüştüm . Kimlik fotokopisi aldı. Sgkdan hizmet dokumu almami istendi. Sgkya gittigimde is arayan kayit belgesi verildi.
  Bir sorun olur mu sozlesme icin isveren mi iskur mu arayacak beni

  • Merhaba, programın başvuru evraklarını eksiksiz tamamlamanız gerekmektedir. E-Devlet üzerinden hizmet dökümünüzü çıkarabilir ve sözleşme aşamasında kuruma teslim edebilirsiniz.

 11. Merhaba. Ben 05.03.2020 tarihinde işbaşı eğitim programı kapsamında öğrenci statüsünde kursiyer olarak işe başladım. 09.03.2020 tarihinde okuldan kaydım silindi fakat okulum kaydımın silindiğine dair bana yazılı olarak bilgilendirme yapmadı ben aydında yaşıyorum okulum İstanbul’da şehirlerarası ulaşım yasak. İşkur a gidiyorum evrak getir diyor. Üniversiteden kaydımın silindiğine dair cevap aldığımda işbaşı eğitim programında öğrenci kaydımın silindiği tarihten itibaren işkurdan eksik ödenen maaşımı talep etme hakkım varmı?

  • Merhaba, öğrencilik kaydınızın silindiği tarihten itibaren iş arayan statüsüne tabi olursunuz ancak öğrencilik kaydınızın silindiğine dair resmi evrakla kuruma bildirim yapmanız gerekmektedir.
   Resmi bildirim yapıldıktan sonra alacağınız günlük ücret 89,40 TL olarak güncellenecektir.

 12. Kolay gelsin iyi çalışmalar bi işveren olarak imalatçıyım 25 personelim bulunmaktadır işbaşı eğitim programı kapsamından kaç kişi alabiliyorum aceba

  • Merhaba, İEP kapsamında çalışan sayınızın %30’u kadar kontenjanınız bulunmaktadır. 25 Personeli olan bir işletme Için 8 kişilik İEP kontenjanı hesaplanmaktadır.

  • İşbaşı Eğitim Programı katılımcılarına programa katıldıkları gün üzerinden ödeme yapılmaktadır. Bu nedenle resmi tatil, izin ve rapor kullanılması durumunda bu günler için ödeme yapılmayacaktır.

   2020 Katılımcı zaruri giderleri işsiz bir personel için 89,40 TL’dir. Öğrenci ise 67,05 TL – İşsizlik Ödeneği alıyor ise 44,07 TL zaruri gider ödemesi yapılır.
   Katılımcının işyerinde haftada 6 gün ve ayda 26 gün çalışması halinde 2324-TL katılımcı zaruri gideri banka hesabına yatırılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen adınızı girin