Uluslararası Ticarette KVKK Uyumluluğunun Önemi

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24 Mart 2016’da TBMM’de kabul edilen ve 7 Nisan 2016 yılında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren...

Bağlayıcı Şirket Kuralları

7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “6698 sayılı Kanun”) ile...

Ses ve Görüntü Verilerinin Niteliği ve İşlenmesi

Covid-19 salgınının günlük hayatımıza dahil ettiği en önemli konulardan birisi online iletişim oldu. Son dönemde eğitim faaliyetleri, ticari faaliyetler ve iş faaliyetlerinin büyük...

Amazon Türkiye’ye Uygulanan İdari Para Cezasına İlişkin Değerlendirmeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Amazon Türkiye hakkında vermiş olduğu kararda; kişisel verilerin işlenmesi alanında birçok konu başlığına yer verildiği görülmektedir. Kurul tarafından verilen kararların 6698...

Hukuki ve Teknolojik Açıdan Veri Transferinin Yarını

Günümüzde teknolojinin etkisiyle kişisel verinin önemi artmıştır. Kişisel verilerin hukuki açıdan da korunması konusunda, devletler kendi mevzuatlarında bu artan önem ile birlikte hızla yeni...

COVID-19 VE İŞ KAZASI

İŞ KAZASI 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’ üncü maddesi uyarınca, “İş kazası;

Covid-19 Salgını ve E-ticaret Gelişmeleri

Covid-19 salgınının dünyaya yayılması ile birlikte tüm hayatımızda meydana gelen değişimler dijital hayata geçişi de oldukça hızlandırmış durumda. Nitekim küresel e-ticarette meydana gelen artışlar...

(Covid 19) Yeni 15 Maddelik Kanun Teklifi

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler alınmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından...

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ’NİN 27.01.2020 TARİHLİ KARARI HAKKINDA

(E. 2019/35817 K. 2020/415 T. 27.01.2020) Yargıtay 19. Ceza Dairesi, çekin kanuni süresinde yetkili hamil tarafından bankaya ibrazında, muhatap...

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklikler Hakkında

Yürürlük tarihi 01.07.2020 tarihinde olmak üzere, 12.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelik ile özellikle satış...