KVKK VERBİS’ ten İbaret Değildir!

VERBİS Kaydı olmadığı tespit edilen kuruma 0 TL ceza kesildi.  2016 yılının nisan ayında yürürlüğe giren KVK Kanunu ile...

KVKK Danışmanlığı Hangi Konuları Kapsıyor?

KVKK 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24 Mart 2016’da TBMM’de kabul edilen ve 7 Nisan 2016 yılında...

Uluslararası Ticarette KVKK Uyumluluğunun Önemi

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU, 24 Mart 2016’da TBMM’de kabul edilen ve 7 Nisan 2016 yılında Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren...

Bağlayıcı Şirket Kuralları

7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “6698 sayılı Kanun”) ile...

Ses ve Görüntü Verilerinin Niteliği ve İşlenmesi

Covid-19 salgınının günlük hayatımıza dahil ettiği en önemli konulardan birisi online iletişim oldu. Son dönemde eğitim faaliyetleri, ticari faaliyetler ve iş faaliyetlerinin büyük...

Amazon Türkiye’ye Uygulanan İdari Para Cezasına İlişkin Değerlendirmeler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Amazon Türkiye hakkında vermiş olduğu kararda; kişisel verilerin işlenmesi alanında birçok konu başlığına yer verildiği görülmektedir. Kurul tarafından verilen kararların 6698...

İnternet Servis Sağlayıcısına Kesilen 300.000 TL’lik KVKK Cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 12.03.2020 tarihinde alınan ve 13.05.2020 tarihinde yayımlanan karara göre: Türkiye’de faaliyet gösteren ve ismi açıklanmayan bir internet...

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16 ncı maddesi uyarınca; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce...
KVKK Ticari İletiler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve...
VERBİS Kayıt Erteleme

KVKK – VERBİS Kaydı Ertelendi 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 27.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar ile;Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı...