Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler Ve Açık Rıza Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

GİRİŞ Kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka uygun bir veri işleme faaliyetinin söz konusu olabilmesi için belirli unsurlar ve sınırlamalar...
GSO Rasyotek KVKK

Gaziantep Sanayi Odası ile Rasyotek İş Birliğinde KVKK Eğitimi Düzenlendi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Rasyotek İnsan Kaynakları iş birliğinde "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Eğitimi" gerçekleştirildi.
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi Yayınlandı

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Rehberi

Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır Bilindiği üzere 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak...
kvkk ve insan

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun Ne Kadar Farkındayız?

KVKK kelimesini bu aralar çok duyar olduk özellikle bazı departmanlar bu konu ile ilgili olarak birçok çalışma yürütüyor, ancak benim dikkat çekmek istediğim farklı...
KVKK Ticari İletiler

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Süreci İleti Yönetim Sistemi Hakkında Bilgilendirme

Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe alınan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve...

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kuruluşlarının Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Bilgi Notu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16 ncı maddesi uyarınca; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce...
VERBİS Kayıt Erteleme

KVKK – VERBİS Kaydı Ertelendi 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan 27.12.2019 tarihli ve 2019/387 sayılı Karar ile;Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı...