Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler Ve Açık Rıza Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

GİRİŞ Kişisel verilerin işlenmesi konusunda hukuka uygun bir veri işleme faaliyetinin söz konusu olabilmesi için belirli unsurlar ve sınırlamalar...
ISO 9001 Kalite Yönetimi

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASI

  Günümüzde her sektörde tüketicilerin kalite beklentileri artış gösterdiğinden rekabet şartları ağırlaşmış, özellikle hizmet sektöründe şirketlerin tercih edilebilirliğinin artması için bünyesine katması gereken; hizmetlerinin kalitesini,...
Rasyotik Eylül 2017

Rasyotik Eylül Bülteni Yayında

Rasyotek İnsan Kaynakları ve Bilişim A.Ş olarak; son 5 yıl içerisinde İnsan Kaynakları ve Bordro hizmetleri alanında hızlı ve kontrollü yapısı ile sektörün büyüyen...
Rasyotik Ağustos 2017

Rasyotik Ağustos Bülteni Yayında

Rasyotek olarak, Teknoloji, Değişim, Bilişim, bu üç ilkeyle, Teknolojik İnsan Kaynakları (TİK) sloganımızla gelişmeye ve siz değerli firmalarımızla birlikte yolculuğumuza devam etmekteyiz. Bu gelişimin...