2020 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

2020’de İşbaşı Eğitim Programı maaş ödemeleri, asgari ücret artışına istinaden aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup, 01/01/2020’den itibaren aşağıda yer alan miktarlarda ödeme yapılacaktır.

2020 Yılı Asgari Ücret ve AGİ

01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli asgari ücretin detayları, asgari geçim indirimi ve bordroya ait parametreler aşağıdaki gibidir.

Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Önceki uygulamaya göre yabancı uyruklu sigortalılar için; Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularından veya işyeri hekimlerinden alınmış istirahatli olduğunu gösteren rapor,Gözaltına alınma ile tutukluluk...
SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK İşverenleri Takip Ediyor

SGK, birkaç yıldır sigortalıların meslek koduna göre bildirilen SPEK tutarların analizini yapmaktadır. Özellikle yönetici ve üstü seviyelerde meslek koduyla bildirilen yahut bazı meslek çalışanlarının (doktor,...

Kadın Çalışanların Doğum Öncesi ve Sonrası Hakları

1) Analık izni (16/18 Hafta) Kadın işçinin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre...

Uzun Süreli Rapor Alan İşçinin İş Akdi Feshedilir mi?

İş hayatında çalışanlar farklı nedenlerle işe devam edemeyebilir, bu sebeplerden birisi de sağlıkla ilgili problemlerdir. Çalışanlar bazen kısa süreli bazen de uzun süreli...
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim...
SGK Tavanını Aşan Primin İadesi

Birden Fazla İşveren Yanında Çalışanın SGK Tavanını Aşan Primin İadesi

Sosyal güvenlik sistemimize göre kişiler birden fazla işyerinde çalışabilir. Yani kişiler isterlerse ve işverenleri ile anlaşırsa birden fazla işyerinde sigortalı olarak çalışabilir ve...
SGK Borçlanma

Sigortalı Çalışanlar İçin Borçlanmanın Vergisel Avantajı

Sigortalı çalışanların uzun süren yorucu iş hayatı sonunda en büyük beklentisi emekli olabilmektir. Sigortalı çalışanlara mevzuat kapsamında sunulan borçlanma imkanıyla normal süreden biraz daha...
7103 Teşvik

7103 TEŞVİKİNDE İŞKUR KAYDI (İŞ ARAMA DURUMUNUN PASİF OLMASI HK)

Bildiğiniz üzere 17103/27103 ilave istihdam desteğinin uygulanmasında sigortalı yönünden aşağıdaki şartlar aranmaktadır. İşe alındıkları aydan önceki üç ayda...