2020 Ocak ve Şubat Ayı Bildirimi E-Bildirge V2 Üzerinden Yapılacak

E-Bildirge v.1 ekranı 01.01.2020 tarihi itibariyle Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi uygulamasına geçileceği için kapatılmıştı. 09.02.2020 tarihinde yayımlanan resmi gazeteyle Bursa, Eskişehir ve Konya...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine Hem Uzatma Hem Yeni Pilot İller Geldi

9 Şubat 2020 tarihli 7 sıra no.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi tebliğine göre; Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Güncelleme Yapıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01.02.2020 tarihinde yayınladığı duyuruya göre; Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve...

Geçici 20’nci Maddeye Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 41 inci maddesi ile sandıklar, bankalar, sigorta ve reasürans...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması

Kırşehir, Amasya, Çankırı ve Bartın illerindeki mükellefler tarafından 27 Ocak 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresi...

BAĞ-KUR’lular Prim Borçlarına Rağmen Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecekler

5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki BAĞ-KUR sigortalıları ile 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılar, sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için 60 günden fazla prim borçlarının...

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Ücret Gizliliği İçin GİB Şifre Vermeye Başladı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken...
Stajyer Çalıştırma

İşbaşı Eğitim Programı Nedir, Avantajları Nelerdir ?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir? İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI, İŞKUR’un işverenlere sağladığı en önemli teşvik türlerinden biridir. İşbaşı Eğitim Programı dahilinde İmalat, Enerji, Bilişim sektörlerinde...

2020 İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaş Tablosu

2020’de İşbaşı Eğitim Programı maaş ödemeleri, asgari ücret artışına istinaden aşağıdaki şekilde güncellenmiş olup, 01/01/2020’den itibaren aşağıda yer alan miktarlarda ödeme yapılacaktır.

2020 Yılı Asgari Ücret ve AGİ

01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli asgari ücretin detayları, asgari geçim indirimi ve bordroya ait parametreler aşağıdaki gibidir.