2019 Mali Tatil Süresinde SGK Bildirimleri

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil...
Kıdem Tazminatı Tavna Tutarı

2019 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

01/07/2019-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda...
Muhtasar ve Prim Hizmet 2019

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesi Uygulaması

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6728 Sayılı torba yasayla vergi ve sigorta primlerinin tek bir belgeyle (Muhtasar ve...
Stajyer Çalıştırma

Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları

Stajyer 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’ unun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının R bendi uyarınca stajyerlik; Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim...
Yıllık Ücretli İzin

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

Yıllık İzin Kanunun 53. Maddesine göre, işyerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süresi de içinde olmak kaydıyla, en...
Askerler

Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılış Süreçleri (Muvazzaf-Bedelli)

1475 Sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatını düzenleyen 14. maddesine göre “Muvazzaf askerlik dolayısıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda” işçilerin kıdem tazminatı talep hakkı doğacağı...