Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri

2018/11 sayılı Genelgenin “2.2. Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tescil Edilen Şirket Kuruluşlarına İstinaden Otomatik İşyeri Tescili” başlıklı bölümünde; dosyanın hangi tarih itibariyle Kanun kapsamına alınacağının...

İstirahatli Süreler İçin Geçici İş Göremezlik Ödeneği Uygulamasında Değişiklik

23.09.2019 tarihinde yayımlanan 2019-20 sayılı Genelge ile sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödeneğiyle ilgili SGK değişiklik yaptı. Söz konusu değişikliğe göre; sigortalının raporlu...
Sigortalılara Ödenen Geçiçi İş Göremezlik Ödeneği

Sigortalılara Ödenen Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin İşveren Prim Borçlarından Mahsup Edilmesi

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen...
Çalışan Anne

Çalışan Annelere Aylık 650 Lira Destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık çocuklarını kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen, sigortalı çalışan 10...

Saatlik, Günlük ve Aylık Maktu Ücret Türleri

Ücret, ekonomik yönden “üretimde kullanılan bedensel ve düşünsel insan gücünün karşılığı” ve “emeği üretimde kullanabilmek için ödenen bir bedel” olarak tanımlanmaktadır....
Kısa Süreli Çalışan Sözleşmesii

Kısmi Süreli Çalışanların Eksik Günlerinin 30 Güne Tamamlatılması

Sosyal Sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 101. Maddesinde; Sigortalının normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre üçte ikisi...
2019 Mali Tatil Süresinde SGK Bildirimleri

2019 Yılı Mali Tatil Süresinde SGK Bildirim Yükümlülükleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına tanınan yetki çerçevesinde 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil...
Kıdem Tazminatı Tavna Tutarı

2019 Yılı İkinci Dönem Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

01/07/2019-31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda...
Muhtasar ve Prim Hizmet 2019

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Birlikte Verilmesi Uygulaması

09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 6728 Sayılı torba yasayla vergi ve sigorta primlerinin tek bir belgeyle (Muhtasar ve...
Stajyer Çalıştırma

Stajyer Çalıştırma Usul ve Esasları

Stajyer 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’ unun 3. Maddesinin 1. Fıkrasının R bendi uyarınca stajyerlik; Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim...